Opłacalność instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

Od kilku lat widzimy wzmożoną działalność firm zajmujących się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych. Jest to bardzo dobre, ekologiczne rozwiązanie, ale nie zawsze opłacalne. Szczególnie w przypadku małych instalacji ze złym azymutem i kątem nachylania. Wiadomo, że najlepszym w Polsce położeniem paneli jest kierunek południowy o nachyleniu 39st. Można wtedy z 1kW paneli wyprodukować ok 1000 kWh…